موسسات آموزشی تحقیقاتی

تلفن
نشانی انجمنها
نام انجمنها
تهران، خیابان سئول، پایینتر از چهارراه نیایش، نبش دوازده متری دوم، شماره 88، طبقه سوم
سندیکای تولیدکنندگان خمیرمایه ایران
بلوار کشاورز، ساختمان مرکزی وزارت کشاورزی، طبقه12، مجری طرح گندم
شبکه اطلاع رسانی گندم ایران
خیابان کارگر شمالی، روبروی خوابگاه پسران، خیابان شانزدهم، فجر 1 ، پلاک 14
آموزشکده غلات
ولی عصر، نرسیده به چهاراه پارک وی، شماره 1547، ص.پ.19395-47471خیابان
انستیتو تحقیقات تغذیه کشور
خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهائی شمالی، صائب تبریزی غربی، پلاک 8
کانون انجمنهای صنفی صنایع آرد ایران
خیابان قزوین، نرسیده به دو راهی قپان، ایستگاه سلیمانیه
هنرستان فرآوری آرد و نان

برای اضافه کردن نام موسسات آموزشی / تحقیقاتی با ما تماس بگیرید